kontakt: 0707-23 89 50         bokning@tulseboda.se
Tulseboda Kulturhus - Tulseboda Brunn
Tulseboda Brunn - en byggnad med anor Tulseboda Brunn var förr en välbesökt kurort som betydde mycket för Kyrkhultsbygdens utveckling.Tulseboda Brunns- och Badhus AB bildades 1877. Det första riktiga varmbadhuset stod färdigt 1880 vid Fornebodasjön, dåvarande Gårdsjön. Där byggdes även ett mindre kallbadhus och en liten sjukstuga. Själva hälsokällan ligger cirka 2 km öster om Kyrkhults samhälle och finns fortfarande kvar.  År 1894 uppfördes restaurangbyggnaden, som idag är Tulseboda Kulturhus. Även en ny vattenpaviljong uppfördes vid restaurangen. 1898 byggdes Läkarvillan som bostad och mottagning för brunnsläkaren. Läkarvillan inrymmer idag Kyrkhults hembygdsmuseum. År 1903 byggdes nytt varmbadhus, ny sjukstuga och ny panncentral vid Södersjön i anslutning till brunnsparken. Vid Södersjön byggdes även ett kallbadhus. 1906 byggdes Turisthotellet. Tulseboda Brunns glansperiod var tiden omkring 1900-1915 då antalet inskrivna brunnsgäster kunde uppgå till omkring 700 personer årligen. Efter brunnsepokens slut revs många av byggnaderna, men restaurangen fick vara kvar och användes fram till 1989 då verksamheten gick i konkurs. Huset lämnades åt sitt öde och fick stå och förfalla, nästan alla rutor krossades och hoppet om att rädda huset försvann allt mer. Våren 2006 började man planera för rivnig av Tulseboda Brunn för att göra plats för marklägenheter. Sommaren 2006 kom jag av en slump förbi Tulseboda som då var fullständigt sönderslaget  och i väldigt risigt skick. Av ren nyfikenhet började jag luska i vad det var för hus, och insåg att här behövde hända någonting för att rädda det undan rivnig. Jag började planera för en verksamhet och undersökte byggnades skick. Efter några veckors ivrigt planernade och funderande var jag slutligen klar över vad jag ville göra för att försöka rädda huset. Jag ansökte hos Olofströms kommun som ägde huset om att få köpa det för att göra om det till ett levenade kulturhus. Efter många långa månaders förhandlingar och väntan på beslut blev Tulseboda Brunn slutligen mitt hus den 5 mars 2007. Renoveringen satte omedelbart igång. Jag anlitade en glasmästare för att byta närmare 800 sönderslagna rutor samt en snickare för att laga en del av väggen som saknades. Samtidigt satte jag själv med hjälp av vänner och bekanta igång att måla om hela huset invändigt och få allt i ordning. Efter en hektisk sommar kunde jag hålla stor invigning den 25 augusti 2007. Då var huset så pass renoverat att det gick att använda för alla typer av arrangang. Renoveringen pågår fortfaramde och för varje sommar blir huset bara vackrare och vackrare. Måns Areskoug, stolt ägare av Tulseboda Kulturhus Källa till det historiska avsnittet: Kyrkults hembygdsförening