Lunchservering är pausad

Just nu är lunchservering pausad på grund av höga elpriser och få besökare under de kalla månaderna.  Vi öppnar igen under våren  välkomna åter då!